Päevakeskus uimastisõltlastele ja
nende lähedastele


KESKUSEST

Tallinna Madala Lävega keskus ehk Kesklinna Nõustamiskeskus on loodud 2005 aastal Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tallinna linna koostöös. Kesklinna Nõustamiskeskus on mittetulundusühing, mille töö põhisuunaks on kahjude vähendamine riskeerivalt käituvate uimastitarvitajate seas. Meie kliendile on keskus avatud E-R 10.00-16.00 Aadressil: Tallinn Magasini 32. Väljatöö käigus toimub profülaktiliste vahendite nagu süstlad, desinfitseerimisvahendid ja kondoomid kättesaadavaks tegemine riskirühmadesse kuuluvatele isikutele sh süstlavahetus.

EESMÄRK

Parandada uimasteid kuritarvitavate inimesteigapäevast toimetulekut, aidata vähendada narkootikumide tarvitamisel kaasuvaid kahjusi, riskikäitumise vähendamine sõltuvusprobleemiga inimeste hulgas, aidata ennetada ja vähendada nakkushaiguste levikut, motivatsiooni tekitamine ravi alustamiseks.

KESKUSES OSUTUVAD TEENUSED

Juhtumikorraldus

Juhtumikorraldus on juhtumi- ehk inimesekeskne lähenemine probleemile ja selle põhjustele. Vajaliku info koguvad keskuse töötajad meeskonnatöö tulemusena ja koostöös kliendiga. Juhtumikorraldaja tegevuse eesmärgiks on kliendi suunamine sobiva abiteenuse juurde (sh HIV ravi jne) jälgides ja osaledes tema progressis. Juhtumikorraldaja koordineerib võrgustikutööd st. korraldab suhteid teiste uimastiabi asutustega ja kohaliku omavalitsusega

Sotsiaaltöö

Saada ülevaade kliendi sotsiaal-majanduslikust olukorrast, korraldada klientide tegevust keskuses, individuaalsete nõustamiste läbiviimine, klientide abistamine dokumentide vormistamise, pidevklentide motiveerimine. Resotsiseerumise protsessi alustamine.

Psühholoogiline nõustamine

Väljatöö

Väljatöö on suunatud varjatud sihtrühmade tuvastamisel ning nendega kontakti saamisel. Väljatöö peamiseks eesmärkideks on uimastisõltlaste suunamine keskusesse ja tagasi langenud klientide ülesleidmine. Väljatöö ülesandeks on info toimetamine uimastisõltlastele. Süstalde ja nõelte vahetuse teostamine (keskuses süstla vahetust ei toimu), selgitatakse süstalde korduvkasutamise ja teistega jagamise ohtlikusest; klientidele kondoomide jagamine ja nende kasutamise õpetamine; turvalise süstimise õpetus.

Minimaalne tervishoiuteenus

Esmaabi osutab õde, kes nõustab klienti haiguse osas (levikuteed, hoidumisevõimalustest jne), vajaduse suunad kliendi arsti, perearsti või eraarsti juurde.

Sotsiaalteenused

Pesemisvõimalused kliendi isikliku hügieeni tagamise eesmärgil (dušš, pesu pesemise võimalus), pakutakse sooja jooki ja einet (tee, küpsis jne), võimalus saada ilmastikule vastavad kasutatud riideesemed.

Gruppitöö

Grupitöö eesmärgiks on anda uimasti tarbijale võimalus arutada igapäevaelu probleeme spetsalistidega ja teiste uimastisõltlastega.

VIITED TEISTELE LEHTEDELE